Basisscholen: een beter klimaat dankzij helder advies

Als het gaat om energieverbruik, klimaat en comfort laat de staat waarin basisscholen verkeren nog vaak te wensen over. Energieregisseurs kan een adviserende en ontzorgende rol spelen voor scholen en overheden die deze uitdaging aan willen gaan. Door in het onderhoudsplan gebruik te maken van ons energie- en binnenklimaatadvies kan renovatie vaak plaatsvinden binnen de beschikbare budgetten. Dat levert niet alleen een kwaliteitsslag op, maar ook een flinke kostenbesparing. Door te werken met prestatieafspraken laat Energieregisseurs schoolbesturen zien dat dit haalbaar is.