Subsidie-advies voor woningcorporatie

Energieregisseurs heeft woningcorporatie ‘Woonzorg Nederland’ ondersteunt met advies bij het realiseren van een energielabelsprong van F naar A. Op de bijgevoegde foto wordt zichtbaar dat het gaat om de bovenste etage van het gebouw, waar 14 appartementen worden verhuurd aan ouderen met extra zorgbehoefte.

Voor de bewoners betekent deze verbetering een netto-verlaging van de totale maandelijkse kosten, omdat de verlaging van energiekosten groter is dan de huurkosten stijging. Tevens verbetert het comfort van elk appartement. Met de STEP-subsidie (mogelijk tot 31 december 2018) werd ruim 30% subsidie opgehaald van het investeringsbedrag. Hiermee blijkt weer eens dat energiebesparing financieel interessant is voor zowel verhuurder als huurder.

Als gecertificeerd adviseur ondersteunt Energieregisseurs particuliere eigenaren en woningcorporaties met het verduurzamen van woningen.