Projecten

Energieregisseurs helpt organisaties, onderwijsinstellingen, overheden, woningcorporaties en particulieren om de energievraag veilig en gemakkelijk te beperken. Bekijk hier een aantal projectvoorbeelden:

Subsidie-advies voor woningcorporatie

Energieregisseurs heeft woningcorporatie ‘Woonzorg Nederland’ ondersteunt met advies bij het realiseren van een energielabelsprong van F naar A. Op de bijgevoegde foto wordt zichtbaar dat het gaat om de bovenste etage van het gebouw, waar 14 appartementen worden verhuurd aan ouderen met extra zorgbehoefte.

Voor de bewoners betekent deze verbetering een netto-verlaging van de totale maandelijkse kosten, omdat de verlaging van energiekosten groter is dan de huurkosten stijging. Tevens verbetert het comfort van elk appartement. Met de STEP-subsidie (mogelijk tot 31 december 2018) werd ruim 30% subsidie opgehaald van het investeringsbedrag. Hiermee blijkt weer eens dat energiebesparing financieel interessant is voor zowel verhuurder als huurder.

Als gecertificeerd adviseur ondersteunt Energieregisseurs particuliere eigenaren en woningcorporaties met het verduurzamen van woningen.

 

Basisscholen: een beter klimaat dankzij helder advies

Als het gaat om energieverbruik, klimaat en comfort laat de staat waarin basisscholen verkeren nog vaak te wensen over. Energieregisseurs kan een adviserende en ontzorgende rol spelen voor scholen en overheden die deze uitdaging aan willen gaan. Door in het onderhoudsplan gebruik te maken van ons energie- en binnenklimaatadvies kan renovatie vaak plaatsvinden binnen de beschikbare budgetten. Dat levert niet alleen een kwaliteitsslag op, maar ook een flinke kostenbesparing. Door te werken met prestatieafspraken laat Energieregisseurs schoolbesturen zien dat dit haalbaar is.

Gemeente Venlo: inzet van coaches

Om bewustwording op het gebied van energiebesparing bij particulieren te stimuleren en daarmee lokale bouwmarkten, bouw- en installatiebedrijven een impuls te geven, zet de gemeente Venlo energiecoaches in.

Energieregisseurs traint deze coaches en adviseert de gemeente over mogelijke kansen die de inzet van deze coaches met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan duurzame renovatie van woningen & gebouwen in de regio.

De Groene Vogel: besparen met de hele wijk

In de gemeente Beesel is ‘De Groene Vogel’ een heel concreet project om energieverbruik te verminderen. Er zijn drie energiecoaches aangesteld die bewoners van de wijk Heyencamp adviseren over energiebesparing en met hen afspraken maken over (een stap voor stap) besparings. Het project is opgezet in samenwerking met de gemeente, de woningcorporatie, lokale bedrijven, winkels, religieuze instellingen, scholen en natuurlijk met de bewoners. Binnen de gemeente is veel enthousiasme voor het uiteindelijke doel van ‘De Groene Vogel’: Heyencamp veranderen in een energieneutrale wijk.

In dit project is Energieregisseurs onderdeel van de stuurgroep. We verzorgen opleidingen, begeleiden het veranderingsproces, verzorgen voorlichtings- en themabijeenkomsten in de wijk, stellen maatregelpakketten samen en begeleiden bewoners in het offertetraject. Ook werken we mee aan het zonnepanelenproject van maatschappelijk vastgoed in de wijk.