Skip to content

Privacyverklaring

Energieregisseurs, gevestigd aan Florijn 4 te Deurne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Als verantwoordelijke voor de data die wij opslaan, waren wij ons al bewust van het feit dat we uw data nooit zonder toestemming mochten delen. We hebben voor de nieuwe wetgeving wel enkele veranderingen doorgevoerd in onze interne processen en documentatie waardoor uw gegevens beveiligd zijn conform de vernieuwde wetgeving. Onder onze mailings die u van ons ontvangt staat altijd een link om je af te melden.

 

Onze Contactgegevens:

www.Energieregisseurs.nl  | info[at]Energieregisseurs.nl | Florijn 4 | 5751 PC | Deurne | 085 – 016 34 69 n| KvK: 17099511

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Energieregisseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Energieregisseurs verwerkt op het moment augustus 2018 geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u met ons een overeenkomst bent aangegaan.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Energieregisseurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om diensten bij u af te leveren, zoals: energielabels, adviesrapportages, etc.
– Om onze nieuwsbrief te versturen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Energieregisseurs neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een adviseur van Energieregisseurs) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Energieregisseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Energieregisseurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan onze partners indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 


 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Energieregisseurs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Energieregisseurs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Energieregisseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Energieregisseurs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit mede ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Energieregisseurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energieregisseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Energieregisseurs.nl

 mei 2018