Samenwerking

Advies – Voorlichting – Training – Procesbegeleiding

De adviseurs van Energieregisseurs hebben al meer dan 3.000 gebouweigenaren met raad en daad bijgestaan om plannen te maken voor verbeteren van de woning of het gebouw. We zijn onafhankelijke professionals (gecertificeerde adviseurs) die de bouw- en installatiewereld goed kennen en daarmee de eigenaar/huurder ondersteunen bij hun keuzes. We adviseren bij het te nemen maatregelpakket, beoordelen van offertes en keuze van uitvoerende bedrijven.

We werken vaker samen met Gemeenten of non-profit organisaties, waarbij we zorgdragen voor bewustwordingsprojecten in wijken, wijkgebouwen, sportverenigingen om daarmee bewoners meer bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn om slimmer te wonen en zelf een steentje bij te dragen aan een beter milieu.

  • Zo werden 30 energiecoaches opgeleid en begeleid in gemeente Beesel en gemeente Venlo om laagdrempelig bewoners te kunnen adviseren met praktische tips of besparingsmaatregelen.
  • In samenwerking met stichting Buurkracht werden in gemeente Beesel en gemeente Deurne een wijkscan uitgevoerd. Met behulp van Infrarood-beelden, met opgestelde maatregelpakketten werden voorlichtingsavonden gehouden in de buurt waardoor meer interesse ontstond om aan de slag te gaan met energiebesparing. (project toegevoegd)
  • In de gemeente Venray werkt Energieregisseurs samen met Venray Energiezuinig. Energieregisseurs adviseert bewoners en brengt bewoners in verbinding met plaatselijke bedrijven. Energieregisseurs draagt als onafhankelijke adviseur zorgt voor de ontwikkeling van juiste procedures en afspraken van samenwerking.
  • In de gemeente Venray en Boxtel werden alle gemeenschapshuizen en sportverenigingen ondersteund bij het opstellen van een energiebesparingsplan, de subsidieaanvraag.

En zo zijn er nog diverse te vermelden.

Heeft u zelf een idee of wens? Wilt u eens kort overleggen met een Energieregisseur? Neem dan aub contact met ons op!

Van kennis/ervaringen delen, is nooit iemand armer geworden.

 

Diverse Gemeenten

Energieregisseurs werkt(e) in verschillende rollen voor diverse gemeenten. Een klein overzicht hiervan treft u hieronder aan.

 

beeselpeel-en-maashorst-aan-de-maasvenlovenraybergengennep