Skip to content

Kinderen

Wat gebeurt er als jij een stekker in het stopcontact stopt of de verwarming op je kamer wat hoger zet? Dan maak je – zonder dat je het ziet – gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie en aardgas). Deze brandstoffen zijn al heel lang de belangrijkste energiebronnen op aarde. Maar ze raken op en zijn slecht voor het milieu. Daarom is het heel belangrijk dat alle mensen zuinig omgaan met energie. Vind jij dat ook belangrijk? Kom dan nu in actie! Houd een spreekbeurt over energiebesparing of zeg tegen je juf of meester dat er op deze website lespakketten staan. Zo kunnen jij en je klasgenoten meehelpen om de wereld te redden!