Skip to content

Producten

Energieregisseurs gelooft in totaaloplossingen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, bieden we onder meer:

 • heldere projectdefinities;
 • bewustwording en gedragsverandering op het gebied van energiebesparing;
 • opleiding en begeleiding van energiecoaches; gebouwbeheerders (bedrijven, overheden, scholen)
 • advies en voorlichting over energievraagstukken;
 • uitgebreid projectmanagement om duurzame renovatie- en nieuwbouwprojecten te realiseren;
 • inzicht in mogelijke financieringsvormen.

Onze producten kosten u geen overbodige energie. Wij kunnen u van A tot Z ontzorgen met:

 • beleidsadvies
 • wijkscans: het inrichten van projectorganisaties voor energiebesparing;
 • analyses: uw vragen en mogelijkheden duidelijk in kaart gebracht;
 • advies: door ons uitgebreide samenwerkingsverband zijn wij in staat alle doelgroepen op de juiste manier te bedienen;
 • ontwerp: een duidelijk ontwerp en overzicht van de juiste (lokale) deskundige partners voor uw project;
 • uitvoering: met onze hulp vindt u, zowel op het gebied van kosten als deskundigheid, de juiste partijen voor de uitvoeringswerkzaamheden;
 • beheer en monitoring: Energieregisseurs stopt niet als uw project is afgerond. We peilen bewust de tevredenheid, zodat u ook op lange termijn resultaten kunt beheren en bijsturen.

De prijs van energie zal op termijn verder toenemen. Energiebesparing krijgt daarmee een steeds groter belang, vooral in de gebouwde omgeving.

Bij bestaande gebouwen (utiliteitsgebouwen) is monitoring, analyse en optimalisatie van het energieverbruik een belangrijk aspect.
Wij werken daarvoor met verschillende hulpmiddelen: bij de monitoring organiseren we energiemanagement met de juiste wijze van energiemonitoring.
Voor de analyse bij bestaande gebouwen werken we met energieprestatie-adviezen en we optimaliseren uw beheer- en onderhoudsstrategie. We begeleiden u verder in de realisatie van de maatregelen door goed projectmanagement (selectie en begeleiding van de uitvoerende bedrijven).

Voor gemeenten of burgercoöperaties waar het gaat om woningen werkt Energieregisseurs bij voorkeur met daartoe opgeleide energiecoaches uit de gemeenschap. Deze hebben een belangrijke taak in het organiseren van evenementen en bezoeken van woningen. Tevens worden wijkscans ingezet om met meer inzicht van het woningenbestand en de aanwezige burgernetwerken de aanpak voor een efficiente collectieve uitvoering te vergroten. Een bij voorkeur regionaal consortium wordt gelijktijdig begeleid in de uitvoering van de maatregelpakketten.

In de kern
Energieregisseurs wil de beste lokale dienstverlener zijn voor het ontzorgen van energiezuinige renovatie in de gebouwde omgeving.
Energieregisseurs cree¨ert waarde voor haar klanten door een duurzame woon- en werkomgeving te ontwerpen en te realiseren.