Bewustwordig en gedragsverandering belangrijke doelen

In de gemeente Beesel is in 2012 een initiatief ontstaan met het doel de bewustwording en gedragsverandering op het gebied van energiebesparing op gang te brengen. Doelgroep zijn de bewoners in woonwijk Heijenkamp. De wijk telt ca. 380 woningen.

Naast betrokkenheid van bewoners zijn ook gemeente Beesel, maatschappelijke organisaties (o.a. Jong Nederland), scholen, religieuze gemeenschappen, winkels en bedrijfsleven betrokken bij het project.  

Gemeente Beesel heeft besloten het gemeentehuis en de gemeenteloods van zonne-panelen te voorzien. Op het gemeentehuis worden 80 panelen gelegd en op de gemeenteloods 153.

Beide systemen worden voorzien van optimalisatie technieken waardoor de opbrengst van de installatie maximaal is. De hoeveelheid opgewekte energie kan on-line via een monitor gevolgd worden.

(hier liefst directe verbinding maken met de monitor online van de gemeente Beesel zoals een pagina van youtube ingebed wordt in een website. kan dat?)

 

Milieubewustzijn begint bij de basis…

De beide basisscholen Meander en Triolier zijn voornemens hun schoolgebouwen van zonne-panelen te voorzien. Bovendien overweegt basisschool Triolier ook de verlichting door energiearme led-verlichting te vervangen.

De zonne-panelen op basisschool Meander worden binnenkort aangebracht.

beesel

Led verlichting de Triolier: het mes snijdt aan twee kanten!

Naast de aanleg van zonnepanelen overweegt basisschool Triolier ook de verlichting door energiearme led-verlichting te vervangen. Hierdoor ontstaat een besparing van ca. 50% op de elektrische energie. De investering heeft een korte terugverdientijd, omdat uitsluitend de lichtbronnen (TL buizen) vervangen worden. De armaturen blijven gehandhaafd en zo nodig aangepast.

De zonne-panelen installatie hoeft naar rato minder energie te leveren en wordt daardoor aanmerkelijk goedkoper. Per saldo kan OJBS Triolier met een beperkte investering alle resterende  elektrische energie met zonne-panelen opwekken!

Zonnige vooruitzichten? winst voor het milieu en een lagere energierekening!

Een bewoner heeft 21 zonnepanelen op zijn plat dak gelegd waarmee de elektrische energie voor zijn woning en elektrische auto opgewekt wordt. De zonne-panelen wekken per jaar 4.600 kWh aan elektrische energie op. Doelstelling is om zoveel mogelijk zonne-energie toe te passen.

Elektrische auto

Deze bewoner beschikt over een elektrische auto die per jaar 1.500 kWh nodig heeft om 10.000 km te rijden. De elektrische auto heeft een actieradius van 120 km. Hiermee worden ca. 80% van de ritten gereden. De gemiddelde afstand die per dag met een auto afgelegd wordt is doorgaans beperkt ca. 60 km.

Wonen

In en om de woning wordt ca. 2.800 kWh verbruik aan verlichting, witgoed apparatuur, audio- en video apparatuur enz. Het restant van de opgewekte energie wordt in het voor- en najaar gebruikt voor verwarming, waardoor gas bespaard wordt.

Conclusie: het systeem voorziet in alle energie op jaarbasis voor de auto en de woning.

Het rendement op het geïnvesteerd financieel vermogen van de zonne-panelen installatie ligt ver boven de 10% en is zodoende een aantrekkelijke vorm van beleggen en investeren.